Canvi de la legislació estatal dels laboratoris d’assaigs de l’edificació

El 23 d’abril de 2010 va entrar en vigor el Real Decret 410/2010, de 31 de març, elaborat pel Ministerio de Vivienda sobre els Requisits exigibles a les Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació i als Laboratoris d’Assaigs per al Control de Qualitat de l’Edificació, per al exercici de la seva activitat.

Aquest Real Decret té el seu origen en que la Llei 25/2009, de 22 de desembre, que transposa a la legislació estatal la Directiva Europea 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, pel que fa a la lliberització dels serveis dintre del mercat interior de la Unió Europea.

La nova disposició legal canvia el model de les Acreditacions concedides per les Comunitats Autònomes als Laboratoris d’Assaigs de l’Edificació, per la formula de les Declaracions Responsables per part de les empreses o autònoms que es dediquin a aquesta activitat i fixa un període transitori d’adequació a la nova legislació.

Les Administracions Autonòmiques dins de les seves competències transferides per l’Estat, mantenen la potestat de legislar en base aquest Reial Decret 410/2010, així com continuen tenint la tasca inspectora i auditora sobre els laboratoris d’assaigs de l’edificació, a Catalunya la Generalitat, a dia d’avui no sap quan treurà el seu Decret actualitzat, segurament estem parlant que serà de cara al proper any, ja que actualment continua en vigor el Decret 257/2003, de 21 d’octubre, pels aspectes que no s’oposin a la Llei de Transposició de la Directiva Europea i el mateix Reial Decret estatal.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris.

Ho sentim, els comentaris són tancats.