Notícies

Canvi de la legislació estatal dels laboratoris d’assaigs de l’edificació

El 23 d’abril de 2010 va entrar en vigor el Real Decret 410/2010, de 31 de març, elaborat pel Ministerio de Vivienda sobre els Requisits exigibles a les Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació i als Laboratoris d’Assaigs per al Control de Qualitat de l’Edificació, per al exercici de la [...]