Presentació

Español


LAEC, com a Associació d’empreses de Laboratoris, va ser fundada l’any 1991, amb l’objectiu d’aglutinar als laboratoris acreditats de l’edificació, que van sorgir amb la il·lusió i el desig de donar un servei pel control de qualitat de la construcció.

La necessitat de laboratoris acreditats d’assaigs de l’edificació va ser impulsada des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en un sector on la realització d’assaigs pel control de qualitat era pràcticament inexistent. Amb el temps ha passat de ser vista una activitat incòmoda per alguns, a una tasca que s’assumeix com una cosa habitual i necessària.

El nostre objectiu com a laboratoris d’assaigs, és aportar la nostra experiència i dedicació, tant als usuaris finals com són els promotors d’obra, com a la resta d’agents de la construcció, arquitectes, tècnics i contractistes.

Des de LAEC apostem per la qualitat en la construcció del nostre país, millorant la qualitat de vida de les persones que gaudiran del seu habitatge, de l’edifici on treballen o dels carrers per on transiten, des del nostre esforç diari garantim la qualitat de la construcció per obtenir tots un major confort i seguretat.


LAEC, como Asociación de empresas de Laboratorios, fue fundada el año 1991, con el objetivo de aglutinar a los laboratorios acreditados de la edificación, que surgieron con la ilusión y el deseo de dar un servicio para el control de calidad de la construcción.

La necesidad de laboratorios acreditados de ensayos de la edificación fue impulsada desde el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en un sector donde la realización de ensayos para el control de calidad era prácticamente inexistente. Con el tiempo ha pasado de ser vista una actividad incómoda por algunos, a una tarea que se asume como una cosa habitual y necesaria.

Nuestro objetivo como laboratorios de ensayos, es aportar nuestra experiencia y dedicación, tanto a los usuarios finales como son los promotores de obra, como al resto de agentes de la construcción, arquitectos, técnicos y contratistas.

Desde LAEC apostamos por la calidad en la construcción de nuestro país, mejorando la calidad de vida de las personas que disfrutaran de su vivienda, del edificio donde trabajan o de las calles por donde transitan, desde nuestro esfuerzo diario garantizamos la calidad de la construcción para obtener todos un mayor confort y seguridad.